Raport.

HUBSTYLE SA (11/2018) Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle w lutym 2018 roku.

Zarząd HubStyle S.A. ("Spółka") informuje, że wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży, osiągnięte w lutym 2018 roku przez Grupę Kapitałową HubStyle ("GK HubStyle"), wyniosły około 1 119 tys. PLN i były niższe od przychodów osiągniętych w lutym 2017 roku o około 26%.
W segmencie sprzedaży odzieży, wstępne przychody netto ze sprzedaży w lutym 2018 roku, po uwzględnieniu zwrotów, wyniosły około 625 tys. PLN i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o około 17%. Do segmentu sprzedaży odzieży zalicza się przychody netto ze sprzedaży spółek: Sugarfree Sp. z o.o. ("Sugarfree") oraz New Fashion Brand Sp. z o.o.
Z kolei w segmencie usług dla e-commerce, wstępne przychody netto ze sprzedaży w lutym 2018 roku wyniosły około 495 tys. PLN i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o około 35%. Do segmentu usług dla e-commerce zalicza się przychody netto ze sprzedaży spółki Sales Intelligence S.A.
Prezentowane dane sprzedażowe są porównywalne w ujęciu rok do roku i odnoszą się do projektów kontynuowanych (zgodnie z zaktualizowaną strategią opublikowaną w Raporcie Bieżącym 6/2017 z 22 marca 2017 roku).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:HubStyle SA
ISIN:PLGRNKT00019
NIP:586-216-38-72
EKD: 63 działalność usługowa w zakresie informacji
Adres: ul. Sportowa 8 81-300 Gdynia
Telefon:+48 58 5858900
www:www.grupanokaut.pl
Kalendarium raportów
2020-04-29Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HUBSTYLE
2020-04-01 13-04-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649