Raport.

HOLLYWOOD SA (3/2019) Rejestracja połączenia spółek zależnych.

Zarząd Spółki HOLLYWOOD SA z siedzibą w Sierpcu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 30.11.2018 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01.02.2019 r. podjął informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS") o dokonaniu w rejestrze sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS wpisu połączenia spółek zależnych od Emitenta tj.: HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu przy ul. Płockiej 50A, 09-200 Sierpc, wpisanej do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000428691, NIP: 7616985493, REGON: 146241621 (Spółka Przejmowana), spółki PRALMED Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Norbertańskiej 9, 09-402 Płock, wpisanej do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000426885, NIP: 7761698555, REGON: 146209592 (Spółka Przejmowana), spółki PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2A, 09-200 Sierpc, wpisaną do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000428548, NIP: 7761698532, REGON: 146238240 (Spółka Przejmowana) ze spółką "HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE" Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2A, 09-200 Sierpc, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000445421, NIP: 7761627087, REGON: 140353224 (Spółka Przejmująca).
Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych tj.: Hollywood Rental Sp. z o.o., Pralmed Sp. z o.o., Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą "Hollywood Textile Service" Sp. z o.o., na warunkach ustalonych w Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych w dniu 30 listopada 2018 r. został udostępniony na stronie internetowej Hollywood Textile Service Sp. z o.o. (http://www.hts-sierpc.pl/pl) , Hollywood Rental Sp. z o.o. (http://hollywoodrental.pl/pl) , Pralmed Sp. z o.o. (http://www.pralmed.pl/pl) oraz Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. (http://www.pralserwis.pl/pl).
Zgodnie z informacją podjętą przez Emitenta wpis do rejestru sądowego nastąpił w dniu dzisiejszym.
Zarząd Emitenta wskazuje, iż celem połączenia jest zwiększenie przejrzystości Grupy Kapitałowej Hollywood oraz wzrost efektywności operacyjnej przy optymalizacji bazy kosztowej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hollywood SA
ISIN:PLHOLWD00017
NIP:7761698650
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Bojanowska 2a 09-200 Sierpc
Telefon:+48 24 2758129
www:www.hollywoodsa.eu
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce HOLLYWOOD
2019-05-20 06-05-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649