Raport.

HM INWEST SA (21/2018) Przedterminowy wykup części obligacji serii C

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki HM INWEST S.A., podaje do publicznej wiadomości informację o przedterminowym wykupie 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii C Spółki, o łącznej wartości nominalnej 6.050.000,00 (sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Ponadto Spółka zamierza w dniu 31.10.2018 wykupić dalszych 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych.
Jednocześnie, Zarząd podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu promesy na zwolnienie hipoteki na nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Jana Pawła II ustanowionej, tytułem zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii C. Zwolnienie hipoteki nastąpi po wykonaniu wykupu 15.000 obligacji w dniu 31.10.2018r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:HM Inwest SA
ISIN:PLHMINW00016
NIP:1132482686
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Wąchocka 3 lok. 1 03-934 Warszawa
Telefon:+48 22 6163194
www:www.grupainwest.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HM INWEST
2018-07-08 10:56:31
Arek
jeżeli dojdzie do podpisania normalnej umowy to akcje wzrosną grubo na okolicę 120-180zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor