Raport.

HM INWEST SA (13/2018) Przedterminowy wykup części obligacji serii C

Zarząd Spółki HM INWEST S.A., podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu uchwały Zarządu nr 01/06/08/2018 z dnia 06.08.2018 roku w sprawie zmiany Warunków emisji obligacji serii C, na mocy których:
• dokonano przedterminowego wykupu i umorzenia 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej do 6.050.000,00 (sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy) złotych w dnu 06.08.2018r.
• planowany jest przedterminowy wykup i umorzenie 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej do 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych w dniu 31.10.2018r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:HM Inwest SA
ISIN:PLHMINW00016
NIP:1132482686
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Wąchocka 3 lok. 1 03-934 Warszawa
Telefon:+48 22 6163194
www:www.grupainwest.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HM INWEST
2018-07-08 10:56:31
Arek
jeżeli dojdzie do podpisania normalnej umowy to akcje wzrosną grubo na okolicę 120-180zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor