Raport.

HM INWEST SA (20/2018) Podpisanie umów zakupu nieruchomości i ruchomości

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki HM INWEST S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu przez spółkę zależną HM Factory Sp. z o.o. z Buszrem S.A. w dniu 06.08.2018r. umowy na zakup nieruchomości gruntowej wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami zakładu produkcyjnego położonej w Sochaczewie przy ul. Inżynierskiej oraz umowy na zakup ruchomości stanowiących środki trwałe i wyposażenie znajdujące się na nieruchomości. W dniu 21.06.2018r. (ESPI 17/2018) Spółka raportowała podpisanie przedwstępnych warunkowych umów zakupu nieruchomości i ruchomości, których wynikiem są podpisane w dniu dzisiejszym umowy przenoszące własność nieruchomości i ruchomości.
Łączna cena netto zakupu nieruchomości i ruchomości: 24.995.000,00 zł.
W zakupionych budynkach spółka planuje uruchomienie zakładu produkcji prefabrykatów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:HM Inwest SA
ISIN:PLHMINW00016
NIP:1132482686
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Wąchocka 3 lok. 1 03-934 Warszawa
Telefon:+48 22 6163194
www:www.grupainwest.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HM INWEST
2018-07-08 10:56:31
Arek
jeżeli dojdzie do podpisania normalnej umowy to akcje wzrosną grubo na okolicę 120-180zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor