Raport.

HM INWEST SA (12/2018) Życiorys Członka Rady Nadzorczej

W uzupełnieniu raportu z dnia 20.07.2018r. (raport bieżący EBI nr 11/2018) w sprawie powołania (dokooptowania) Pana Edwarda Chopciana do składu Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd HM Inwest S.A. w załączeniu przesyła życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Chopcian Edward - Członek Rady Nadzorczej
  Uprawnienia Budowlane o specjalności konstrukcyjno - budowlanej (1988), uzyskał na bazie
  Technikum Budowlanego o specjalności ogólnobudowlanej (1975).
  Przebieg pracy zawodowej obejmował różne stanowiska na przestrzeni lat, począw szy od Majstra
  Budowy, Inspektora d/s BHP, Kierownika Budowy do Inspektora Nadzoru.
  Doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w firmach K.P.R.B. Kraków, Chemobudowa Kraków, Instal
  Kraków, Nowomag Nowy Sącz i innych, doprowadziło do obecnej współpracy z HM Inwe st S.A., z
  którą to zrealizował inwestycje w Warszawie, Katowicach, Bytomiu, a obecnie w Poznaniu.
  Pan Edward Chopcian:
   W okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek
  prawa handlowego.
   Nie został skazany praw omocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w
  art.18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie,
  Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za
  analogiczne przes tępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
   Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
  nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
   Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, a ni
  nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
  spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
   Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie usta wy z
  dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:HM Inwest SA
ISIN:PLHMINW00016
NIP:1132482686
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Wąchocka 3 lok. 1 03-934 Warszawa
Telefon:+48 22 6163194
www:www.grupainwest.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HM INWEST
2018-07-08 10:56:31
Arek
jeżeli dojdzie do podpisania normalnej umowy to akcje wzrosną grubo na okolicę 120-180zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor