Raport.

HM INWEST SA (6/2018) Spłata kredytu

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki HM INWEST S.A. informuje, iż otrzymał zaświadczenie o całkowitej spłacie wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej o kredyt odnawialny na finasowanie budownictwa zawartej z Bank Millennium S.A., dotyczącej finansowania i refinansowania inwestycji przy ul. Pożaryskiego w Warszawie, udzielonego w wysokości 8.000.000,00 zł.
W ślad za spłaconym kredytem otrzymano zaświadczenie o zrzeczeniu się przez Bank Millennium S.A. hipoteki do kwoty 13.600.000,00 PLN, ustanowionej na nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Pożaryskiego, dla których to praw Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA6M/00496479/0 oraz o zwolnieniu wszystkich zabezpieczeń prawnych wynikających z w.w. umowy kredytowej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:HM Inwest SA
ISIN:PLHMINW00016
NIP:1132482686
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Wąchocka 3 lok. 1 03-934 Warszawa
Telefon:+48 22 6163194
www:www.grupainwest.pl
Kalendarium raportów
2020-04-24Raport roczny
2020-05-28Raport za I kwartał
2020-09-29Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HM INWEST
2018-07-08 10:56:31
Arek
jeżeli dojdzie do podpisania normalnej umowy to akcje wzrosną grubo na okolicę 120-180zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649