Raport.

HERKULES SA (57/2018) Aktualizacja informacji w sprawie oferty dotyczącej nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2018 z 13 września 2018 r. Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku ze złożoną spółce Trinac GmbH (Kontrahent) z siedzibą w Niemczech ofertą nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zgodnie z podanymi w tej ofercie warunkami Emitenta obowiązywała do dnia 20 września 2018 r., Emitent nie otrzymał ze strony Kontrahenta do dnia dzisiejszego potwierdzenia jej przyjęcia.
Złożenie wyżej wymienionej oferty było poprzedzone badaniem due diligence w celu ustalenia stanu finansowego i prawnego Trinac Polska Sp. z o.o. oraz negocjacjami treści umowy nabycia. Proces ten trwał od dnia złożenia niewiążącej wyceny wartości udziałów, czyli od 23 marca 2018 r. do dnia obowiązywania wiążącej oferty, czyli do 20 września 2018 r.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Herkules SA
ISIN:PLZRWZW00012
NIP:951-203-21-66
EKD: 71.32 wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
Adres: ul. Annopol 5 03-236 Warszawa
Telefon:+48 22 3318260
www:www.herkules-polska.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce HERKULES
2019-05-20 18-05-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649