Raport.

HERKULES SA (27/2018) Postanowienie Sądu o zmianie firmy spółki zależnej z SPC-3 Sp. z o.o. na Herkules Infrastruktura Sp. z o.o.

Zarząd Herkules S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 roku do spółki zależnej Emitenta wpłynęło Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia z dnia 4 czerwca 2018 roku o dokonaniu wpisu zmiany firmy spółki zależnej Emitenta z SPC-3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Herkules Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Herkules S.A. posiada 100% udziałów w spółce zależnej Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., o których nabyciu Emitent informował raportem bieżącym nr 111/2017 z dnia 22 września 2017 r.
Jednocześnie Zarząd Herkules S.A. informuję, że spółka zależna Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. wchodzi w skład Konsorcjum, pomiędzy którym a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R". Informacja o podpisaniu w/w umowy została przekazana raportem bieżącym nr 13/2018 w dniu 29 marca 2018 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Herkules SA
ISIN:PLZRWZW00012
NIP:951-203-21-66
EKD: 71.32 wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
Adres: ul. Annopol 5 03-236 Warszawa
Telefon:+48 22 3318260
www:www.herkules-polska.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce HERKULES
2019-05-22 18-05-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649