Raport.

HERKULES SA (11/2018) Zawarcie umów z Warbud S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że od dnia 14 sierpnia 2017 r. do dnia 5 marca 2018 r. pomiędzy Emitentem, a Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie zostało podpisanych łącznie 8 umów, na łączną wartość 11,0 mln zł. Przedmiotem wszystkich zawartych umów jest wynajem żurawi wieżowych wraz z ich kompleksową obsługą.
Umową o najwyższej wartości jest kontrakt na wynajem 3 żurawi wieżowych do obsługi budowy budynku wysokościowego Varso Tower w Warszawie. Czas trwania tej umowy został określony na 20 m-cy, a szacunkowa jej wartość wynosi 4,8 mln zł.
Warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach.
Jednocześnie Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 126/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. do Spółki wpłynęła podpisana umowa z Warbud S.A., której przedmiotem jest wynajem 2 żurawi wieżowych wraz z ich kompleksową obsługą na potrzeby budowy wieżowca Skyliner w Warszawie. Czas trwania umowy został określony na 22 miesiące, a jej szacunkowa wartość wynosi 3,4 mln zł.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Herkules SA
ISIN:PLZRWZW00012
NIP:951-203-21-66
EKD: 71.32 wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
Adres: ul. Annopol 5 03-236 Warszawa
Telefon:+48 22 3318260
www:www.herkules-polska.pl
Kalendarium raportów
2020-04-24Raport roczny
2020-05-25Raport za I kwartał
2020-09-23Raport półroczny
2020-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HERKULES
2020-02-28 19-02-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649