Raport.

HELIO SA (16/2019) Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Helio S.A.

Zarząd Helio S.A. z siedzibą w Wyględach ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku zawiadamia, że w wyniku ogłoszonego w dniu 3 lipca 2019 roku, przez Spółkę wraz z Panem Leszkiem Wąsowiczem ("Wzywający") wezwania na sprzedaż akcji Spółki, Helio S.A. z siedzibą w Wyględach, zawarła w dniu 11 września 2019 roku transakcję kupna 166.428 akcji Spółki po cenie 10,54 złote (dziesięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) za 1 (jedną) akcję Spółki. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi w dniu 13 lipca 2019 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Helio SA
ISIN:PLHELIO00014
NIP:1181694514
EKD: 15 produkcja artykułów spożywczych i napojów
Adres: ul. Stołeczna 26 05-083 Zaborów
Telefon:+48 22 7963196
www:www.helio.pl
Kalendarium raportów
2020-03-31Raport półroczny
2020-05-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce HELIO
2020-02-24 17-02-17
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649