Raport.

MEDIATEL SA (17/2018) Postanowienie sądu w przedmiocie stwierdzenia, iż w postępowaniu sanacyjnym HAWE Telekom układ nie został przyjęty

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 16 maja 2018 r., zarząd MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), przekazuje do wiadomości publicznej, iż Postanowieniem z dnia 24 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ("Sąd") stwierdził, iż w wyniku głosowania, w postępowaniu sanacyjnym HAWE Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji ("Spółka zależna") nad pierwotnymi propozycjami układowymi Rady Wierzycieli z dnia 14 grudnia 2016 roku, które zostały jednak w toku postępowania wycofane oraz nad propozycjami dłużnika - Spółki zależnej, w wersji z dnia 16 maja 2018 roku, układ nie został przyjęty.
Ponadto postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r. Sąd umorzył postępowanie sanacyjne Spółki zależnej. Postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki zależnej jest nieprawomocne.
Zarząd Spółki zależnej nie zgadza się z treścią w/w postanowień i planuje wniesienie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego. W ocenie zarządu Spółki zależnej, Sąd nie wziął pod uwagę nowych okoliczności, które pojawiły się w toku postępowania, tj. nie poddał pod głosowanie nowych propozycji układowych dłużnika z dnia 4 lipca 2018 r. oraz nie uwzględnił wniosku Rady Wierzycieli o przedłużenie terminu do głosowania nad propozycjami układowymi.
Ponadto, należy wskazać, iż zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego głosowania nad układem Spółki zależnej, za przyjęciem propozycji układowych dłużnika głosowała większość wierzycieli.
W ocenie zarządu Spółki zależnej, Sąd powinien uwzględnić nowe propozycje układowe dłużnika oraz przychylić się do wniosku organu reprezentującego wierzycieli Spółki tj. Rady Wierzycieli, w zakresie przedłużenia terminu do głosowania nad propozycjami układowymi. Biorąc pod uwagę cele postępowania restrukturyzacyjnego, którymi jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz poparcie wierzycieli dla nowych propozycji układowych, które przejawiało się wnioskiem o przedłużenie terminu do głosowania nad propozycjami układowymi, które umożliwiłoby ich głosowanie, należy stwierdzić, iż Sąd dopuścił się uchybień, których wynikiem są przedmiotowe postanowienia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hawe SA w restrukturyzacji
ISIN:PLVENTS00019
NIP:527-23-80-580
EKD: 65.23 pozostałe pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Franciszka Nullo 2 00-486 Warszawa
Telefon:+48 22 5015500
www:www.hawesa.pl
Komentarze o spółce HAWE W UPADŁOŚCI
2018-05-25 18:00:59
jajajaj
i huj z tego kto mi odda kase z bananowej giełdy......skurwysyny jebane
2018-05-26 17:55:11
krw
skąd finanse na opłaty sądowe, ponoć kasa pusta, gdzie prawda, kto zrobi tam porządek?! gdzie przestrzeganie prawa?!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor