Raport.

GWARANT AGENCJA OCHRONY SA (2/2018) Korekta raportu bieżącego nr 2/2018 - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Gwarant Agencja Ochrony S.A. ("Spółka") informuje, że w treści raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 22 maja 2018 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 maja 2018 r. zawarty był błąd polegający na wskazaniu błędnej daty WZA. W związku z tym w Spółka ponownie przesyła skorygowany raport.
Zarząd Gwarant Agencja Ochrony S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 maja 2018 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Impel S.A., posiadający 3.654.637 głosów, co stanowiło 78,52 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 73,09 % głosów ogółem w Spółce.
2. Edward Kuczer, posiadający 1.000.000 głosów, co stanowiło 21,48 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 20 % głosów ogółem w Spółce.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Gwarant Agencja Ochrony SA
ISIN:PLGWRNT00014
NIP:747-05-04-960
EKD: 80.00 działalność detektywistyczna i ochroniarska
Adres: ul. J. Cygana 2 45-131 Opole
Telefon:+48 77 4432300
www:www.gwarant.pl
Komentarze o spółce GWARANTENCJA OCHRO...
2019-05-20 06-05-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649