Raport.

GRUPA ŻYWIEC SA (4/2021) Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki sprawozdania na temat informacji niefinansowych

Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, iż w dniu 24.02.2021 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupazywiec.pl w sekcjach Inwestorzy/Raporty oraz Zrównoważony Rozwój/ Raport wpływu, zostało zamieszczone sprawozdanie Grupy Żywiec S.A. oraz Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2020 na temat informacji niefinansowych, sporządzonych przez jednostkę dominującą wyższego szczebla, zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Podstawa prawna: § 5 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Żywiec SA
ISIN:PLZYWIC00016
NIP:553-000-72-19
EKD: 15.96 produkcja piwa
Adres: ul. Browarna 88 34-300 Żywiec
Telefon:+48 33 8619900
www:www.grupazywiec.pl
Kalendarium raportów
2021-10-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA ŻYWIEC
2021-09-16 17-09-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor