Raport.

GRUPA ŻYWIEC SA (15/2018) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia udziałów w Browarze Namysłów Sp. z o.o. - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Zarząd Grupy Żywiec S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Spółkę w dniu 04 września 2018 r. na zasadzie wyłączności negocjacji z Chicago Poland Investment Group, LLC, w sprawie nabycia przez Spółkę 100 % udziałów w Browarze Namysłów Sp. z o. o.
Treść opóźnionej informacji poufnej:
"Zarząd Spółki informuje o rozpoczęciu w dniu 04 września 2018 r. na zasadzie wyłączności procesu negocjacji z Chicago Poland Investment Group, LLC, dotyczącego nabycia 100 % udziałów przez Grupę Żywiec S.A. w Browarze Namysłów Sp. z o.o. Procesowi negocjacji towarzyszy również równoległe badanie przedmiotowego przedsiębiorstwa przez doradców Spółki (tzw. due diligence).
Zarząd Spółki podkreśla, że na chwilę obecną żadne ostateczne ustalenia nie zostały poczynione, zaś rozpoczęcie opisanych powyżej negocjacji nie oznacza, że negocjacje zakończą się ustaleniem ostatecznych warunków zakupu udziałów. W przypadku zawarcia takiego porozumienia, transakcja będzie wymagała dodatkowo zgody ze strony Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strony określiły umowny termin wygaśnięcia wyłączności na prowadzenie negocjacji przez Spółkę na dzień 03 grudnia 2018 r.
W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania niniejszej informacji poufnej jest usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości mogłoby zakłócić proces badania nabywanego podmiotu, oraz utrudnić negocjacje warunków sprzedaży udziałów poprzez wpływanie na prowadzone rozmowy przez osoby trzecie, co ostatecznie mogłoby mieć negatywne skutki dla zawarcia tej transakcji. ‘'
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Żywiec SA
ISIN:PLZYWIC00016
NIP:553-000-72-19
EKD: 15.96 produkcja piwa
Adres: ul. Browarna 88 34-300 Żywiec
Telefon:+48 33 8619900
www:www.grupazywiec.pl
Kalendarium raportów
2019-07-29Raport półroczny
2019-10-23Raport za II kwartał
2019-07-29Raport półroczny
2019-10-23Raport za II kwartał
Komentarze o spółce GRUPA ŻYWIEC
2019-05-20 06-05-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649