Raport.

GRUPA TRINITY SA (18/2017) Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Grupy Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż do Spółki w dniu 12 grudnia 2017 r. wpłynęła rezygnacja Pana Michała Walugi z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem rezygnacja będzie skuteczna w chwili oddelegowania przez Radę Nadzorczą Spółki członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Trinity S.A.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Trinity SA
ISIN:PLGTRNT00010
NIP:8971760835
EKD: 66.12 działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Adres: ul. Ruska 20/21 50-079 Wrocław
Telefon:+48 71 7122121
www:www.grupatrinity.pl
Komentarze o spółce GRUPA TRINITY
2019-05-20 18-05-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649