Raport.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (36/2018) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za III kwartał 2018 roku.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za III kwartał 2018 roku:
Przychody: 552,1 mln zł
EBITDA: 5,9 mln zł
Wynik netto: -19,6 mln zł
Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w III kwartale 2018 roku w stosunku do wyników osiąganych przez Spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Niższy poziom wypracowanych wyników w III kwartale 2018 roku był efektem głownie wzrostu cen surowców energetycznych i uprawnień do emisji CO2.
Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku nastąpi 8 listopada 2018 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
gpwlink:grupa-azoty.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2019-03-25 21-03-38
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649