Raport.

GRUPA AZOTY SA (32/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 201 8 roku

  Lp Nazwa Liczba akcji
  Liczba głosów
  przys ługujących
  akcjonariuszowi
  na Z WZ
  28 .06.201 8
  Procentowy
  udział w
  ogólnej liczbie
  głosów na Z WZ
  28.06.2018
  Procentowy
  udział w
  ogólnej
  liczbie głosów
  1 SKARB PANSTWA
  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 32 734 509 32 734 509

  44,11%

  33,00%
  2 RAINBEE HOLDING LIMITED 9 820 352 9 820 352 13,23% 9,90%
  3 OPANSA ENTERPRISES
  LIMITED 9 430 000 9 430 000 12,70% 9,51%
  4 PZU SFIO UNIVERSUM 8 247 582 8 247 582 11,11% 8,31%


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
Kalendarium raportów
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2019-06-25 08-06-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649