Raport.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (26/2018) Wypłata dywidendy za rok 2017.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2018 z dnia 7 maja 2018 roku oraz nr 17/2018 z dnia 8 maja 2018 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 4 czerwca 2018 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2017.
1. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 39 750 000,00 zł.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,53 zł.
3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 75 000 000 szt.
4. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 10 lipca 2018 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 24 lipca 2018 roku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2019-05-20 04-05-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649