Raport.

GRUPA AZOTY SA (6/2018) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że do Rady Nadzorczej Emitenta wpłynęło oświadczenie pana Tomasza Hinca o rezygnacji z dniem 4 marca 2018 roku ze sprawowania funkcji Członka Zarządu w Grupie Azoty S.A.
Pan Tomasz Hinc pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.
Pan Tomasz Hinc nie podał przyczyn rezygnacji.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Azoty SA
ISIN:PLZATRM00012
NIP:873-000-68-29
EKD: 20.1 produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Telefon:+48 14 6330781
www:www.azoty.tarnow.pl
Kalendarium raportów
2020-04-01Raport roczny
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-10Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRUPA AZOTY
2020-02-28 18-02-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649