Raport.

GRODNO SA (9/2018) Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za I kw. roku obrotowego 2018/19

Zarząd Grodno S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2018/19, tj. za okres 01.04.2018-30.06.2018:
Dane jednostkowe:
Przychody: 104.827 tys. zł wobec 89.573 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 17%.
EBITDA: 1.640 tys. zł wobec 1.812 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 10%.
EBIT: 615 tys. zł wobec 900 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 32%.
Zysk netto: 301 tys. zł wobec 413 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 27%.
Dane skonsolidowane:
Przychody: 110.645 tys. zł wobec 91.851 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 20% .
EBITDA: 2.232 tys. zł wobec 1.902 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 17%.
EBIT: 1.086 tys. zł wobec 952 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 14%.
Zysk netto: 572 tys. zł wobec 447 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 28%.
Wyniki odnotowane w I kwartale bieżącego roku obrotowego są zgodne z założeniami Zarządu.
Wzrost jednostkowych i skonsolidowanych przychodów był rezultatem konsekwentnego rozwoju sieci sprzedaży oraz oferty asortymentowej i usługowej. Korzystny wpływ miała również poprawa koniunktury w branży budowlano-montażowej w okresie, którego dotyczą dane.
Spadek pozycji wynikowych na poziomie jednostkowym jest efektem odseparowania działalności usługowo-inżynieryjnej z Grodno S.A. do spółki zależnej Inegro. Na wzrost skonsolidowanych pozycji wynikowych wpłynęły dobre wyniki spółek zależnych Bargo i El-Corte, które są zgodne z założeniami Zarządu. Wzrost skonsolidowanych wyników potwierdza duże kompetencje Emitenta w konsolidacji rynku oraz budowaniu mocnej pozycji Grupy Kapitałowej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grodno SA
ISIN:PLGRODN00015
NIP:5361097644
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Kwiatowa 14 05-126 Michałów Grabina
Telefon:+48 22 7724515
www:www.grodno.pl
Kalendarium raportów
2021-12-16Raport półroczny
2022-02-15Raport za III kwartał
2022-02-15Raport półroczny
Komentarze o spółce GRODNO
2021-09-24 23-09-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor