Raport.

GRODNO SA (5/2018) Rozliczenie transakcji nabycia udziałów Bargo Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2016 z dnia 6 października 2016 r. oraz 2/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. Zarząd Grodno S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 lutego 2018 r. dokonał ostatecznego ustalenia warunków cenowych nabycia udziałów Bargo Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami zawartej w dniu 5 października 2016 r. przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów oraz zawartej w dniu 3 lutego 2017 r. umowy sprzedaży udziałów pomiędzy Emitentem a 5 osoba fizycznymi ("Sprzedający") będącymi wspólnikami spółki Bargo Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim ("Spółka"), dokonano ustalenia ostatecznej Ceny za Udziały w wysokości 12.860.000 zł (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z faktem, iż dotychczas Emitent zapłacił Sprzedającym na poczet Ceny za Udziały łączną kwotę 12.660.000 zł (dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), pozostała część Ceny za Udziały do zapłaty wyniesie 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i zostanie zapłacona Sprzedającym w terminie do 15 lutego 2018.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grodno SA
ISIN:PLGRODN00015
NIP:5361097644
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Kwiatowa 14 05-126 Michałów Grabina
Telefon:+48 22 7724515
www:www.grodno.pl
Kalendarium raportów
2019-08-13Raport za I kwartał
2019-12-12Raport półroczny
2020-02-13Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRODNO
2019-07-18 22-07-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649