Raport.

GRIFFIN PREMIUM RE NV (5/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za okres 12-miesięcy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Zarząd spółki Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka") przekazuje, że przewidywany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za okres 12-miesięcy kończący się 31 grudnia 2017 r. został zmieniony z 5 marca 2018 r. na 7 marca 2018 r.
Przewiduje się, że wkrótce po ogłoszeniu przez Spółkę skonsolidowanego raportu rocznego Zarząd Spółki zwoła walne zgromadzenie Spółki, które w szczególności zatwierdzi skonsolidowany raport roczny.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Griffin Premium RE NV
ISIN:NL0012235980
NIP:
EKD: NULL NULL
Adres: Barbara Strozzilaan 201 1083 H Amsterdam, Holandia
Telefon:+48 22 2121910
www:www.griffin-premium.com
Komentarze o spółce GRIFFIN PREMIUM RE...
2020-06-02 11-06-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649