Raport.

GREMI MEDIA SA (15/2018) Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd GREMI MEDIA S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 13 lipca 2018 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Emitenta tj. spółki KCI S.A. - osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Dariuszem Bąkiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (sposób powiązania: KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu, a Dariusz Bąk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu) zawiadomienie o zawarciu umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Poniżej treść zawiadomienia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i
  osoby blisko z nimi związane oraz do celów podawania tych transakcji do wiadomości
  publicznej
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 65,
  wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
  0000112631
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Osoba prawna blisko związana z osobą pełniącą obowiązki
  zarządcze, tj. Grzegorzem Hajdarowiczem pełniącym funkcję
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Dariuszem
  Bąkiem pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta
  Sposób powiązania:
  KCI S.A. jest osobą prawną, akcjonariuszem Emitenta, nad którą
  Grzegorz Hajdarowicz sprawuje pośrednią kontrolę oraz pełni
  funkcję Prezesa Zarządu, a Dariusz Bąk pełni funkcję Wiceprezesa
  Zarządu
  b) Pierwotne
  powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne
  3 Dane emitenta
  a) Nazwa GREMI MEDIA S.A.
  b) LEI 259400MT868TJJ5U0R93
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu
  Kod identyfikacyjny Akcje zwykłe na okaziciela w postaci zdematerializowanej
  Kod ISIN: PLGRMID00019
  b) Rodzaj transakcji Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach
  Gremi Media S.A.
  c) Cena i wolumen Cena Wolumen
  Wartość nominalna: 4,00 zł
  Kurs 1 akcji w dniu
  poprzedzającym ustanowienie
  zastawu (zamknięcie): 148,00 zł
  Max. kwota zabezpieczenia:
  4.000.000,00 zł 27 028
  Nie dotyczy
  d) Informacje zbiorcze
  - Łączny wolumen
  - Cena 27 028
  e) Data transakcji 2018-07-11
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu
  KCI SA z siedzibą w Krakowie:
  Grzegorz Hajdarowicz – Prezes Zarządu Dariusz Bąk – Wiceprezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce GREMI MEDIA
2019-05-24 17-05-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649