Raport.

Ogłoszenie o spełnieniu się warunku wskazanego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki GRAVITON CAPITAL S.A.

Informacja od Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu („Wzywający”) dotycząca spełnienia się warunku wskazanego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) („Wezwanie”), ogłoszonego w dniu 6 lipca 2018 r., na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.).
Wzywający, działając na podstawie §4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748, ze zm.), informuje, że powziął informację o osiągnięciu minimalnej liczby akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której zobowiązał się nabyć akcje Spółki w ramach Wezwania, tj. dokonane zostały zapisy na co najmniej1.031.456 akcji Spółki.
W związku z powyższym, Wzywający informuje, że spełniły się wszystkie warunki Wezwania.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Graviton Capital SA
ISIN:PLWDM0000029
NIP:895-18-53-338
EKD: 67.12 działalność maklerska
Adres: Plac Powstańców Śląskich 1/201 53-329 Wrocław
Telefon:+48 71 7911555
www:www.wdmsa.pl
Komentarze o spółce GRAVITON CAPITAL
2021-09-23 21-09-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor