Raport.

GRAPHIC SA (2/2018) Zawarcie Umowy Pożyczki

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Graphic S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2018r. Spółka zawarła umowę pożyczki (,,Umowa") pomiędzy Emitentem, jako Pożyczkobiorcą, oraz Akcjonariuszem Panem Leszkiem Foryttą jako Pożyczkodawcą na kwotę 280.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie rynkowym. Emitent zobowiązał się do zwrotu Pożyczkodawcy kwoty pożyczki powiększonej o odsetki kapitałowe jednorazowo w terminie do dnia 31 marca 2019 roku.
Umowa pożyczki nie zawiera warunków zawieszających, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.
Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane w ramach pożyczki na działania inwestycyjne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Graphic SA
ISIN:PLGRPHC00016
NIP:6342773530
EKD: 73.1 działalność agencji reklamowych
Adres: ul. Węglowa 7 40-105 Katowice
Telefon:+48 32 2549773
www:www.graphic.pl
Komentarze o spółce GRAPHIC
2019-03-25 21-03-52
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649