Raport.

GRAPHIC SA (26/2017) Życiorys członka Rady Nadzorczej Spółki Graphic S.A.

Spółka Graphic S,A,, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2017 opublikowanego w dniu 04.10.2017 roku, przedkłada w załączeniu do niniejszego raportu życiorys członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Ostarek.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Życiorys Pana Roberta Ostarek - członka Rady Na dzorczej Graphic S.A. powołanego przez
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.04.2017r.

  Robert Ostarek – członek Rady Nadzorczej Graphic S.A. , okres kadencji 5 lat, upływający
  03.10.2022r.

  Wieloletni dyrektor, ko ntroler i analityk finansowy współpracujący w największymi polskimi
  spółkami m.in . Stradom S.A., Ematech S.A. czy Zakłady Azotowe S.A. w Chorzowie. Posiada
  doświadczenie w restrukturyzacji i pozyskiwania nowych źródeł finansowania dla przedsi ębiorstw,
  kontrolingu należności oraz płynności finansowej, a także z zakresu negocjacji z kontrahentami
  na szczeblu międzynarodowym.

  Posiadacz prestiżowego certyfikatu CIMA - Certificate in Business Accounting (C01 – C05 -
  podstawy rachunkowości zarządc zej, rachunkowości finansowej, matematyki biznesowej,
  ekonomiki przedsiębiorstw oraz etyki, ładu korporacyjnego i etyki w biznesie)

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania, a także
  podyplomowych studiów z zakresu Inżynierii Fi nansowej i Bankowości. Dyplom: Mastere
  Specialise Banque et Ingenierie Financiere wydany przez Conference des Grande Ecole w
  Paryżu. Ukończył także kurs dla kandydatów na członków do Rad Nadzorczych spółek Skarbu
  Państwa zakończony egzaminem państwowym org anizowanym przez Międzynarodową Szkołę
  Finansów i Bankowości w Katowicach.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Graphic SA
ISIN:PLGRPHC00016
NIP:6342773530
EKD: 73.1 działalność agencji reklamowych
Adres: ul. Węglowa 7 40-105 Katowice
Telefon:+48 32 2549773
www:www.graphic.pl
Komentarze o spółce GRAPHIC
2019-06-25 08-06-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649