Raport.

GOVENA LIGHTING SA (7/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Postawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent") na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz..U. z 2019r. poz. 1798 ze zmian.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji .
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek-piątek) od 8 00 do 16 00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Toruniu ul. Służewska 8-15 87-100 Toruń
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymagancyh w/w przepisami prawa.
Podstawa prawna art.16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy- KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz 1798 ze zm.)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Govena Lighting SA
ISIN:PLGVNLT00019
NIP:9562260142
EKD:26.11 produkcja elementów elektronicznych
Adres:ul. Służewska 8-15 Toruń
Telefon:+48 56 6196600
www:govena.com
Komentarze o spółce GOVENA LIGHTING
2021-01-23 12-01-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649