Raport.

GOVENA LIGHTING SA (2/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy na sprzedaż pojazdów elektrycznych.

Zarząd spółki Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. podpisał przedwstępna umowę sprzedaży pojazdów elektrycznych ("Umowa Przedwstępna") ze spółką z branży nowych technologii ("Partner") zajmująca się car sharingiem, budową sieci i zarządzaniem ładowarkami elektrycznymi oraz aplikacjami webowymi.
Na mocy Umowy Przedwstępnej Partner zobowiązał się do zakupu samochodów elektrycznych AUDAEV002 pod marką ROEWE za łączną kwotę 6.000.000 zł brutto od Emitenta.
Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 30 marca 2019 r. Do zawarcia umowy przyrzeczonej koniecznym jest spełnienie następujących warunków:
a) Emitent uzyska homologację pojazdów będących przedmiotem Umowy, rozumianą jako spełnienie warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych oraz spełnienia norm i warunków prawnych do sprzedaży i użytkowania pojazdów, w tym z wykorzystaniem na potrzeby usług transportu.
b) Emitent dostosuje pojazdy będące przedmiotem Umowy do potrzeb świadczenia usług car sharing zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez Partnera nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
W przypadku niewykonania umowy przez Emitenta zobowiązuje się on zwrócić wszelkie koszty poniesione przez Partnera związane z realizacją kontraktu do wysokości 0,15% jego wartości. W razie niewykonania umowy przez Partnera, Partner zobowiązuje się zwrócić wszelkie poniesione koszty do wysokości 0,15% kontraktu.
Emitent wskazuje, że przedwstępna umowa na sprzedaż pojazdów elektrycznych na dzień jej zawarcia nie generuje żadnych przychodów dla Spółki. Wygenerowanie przychodów ze sprzedaży będzie możliwe po spełnieniu przez Emitenta wyżej przedstawionych warunków oraz zawarciu z Partnerem odrębnej umowy przyrzeczonej sprzedaży pojazdów elektrycznych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Govena Lighting SA
ISIN:PLGVNLT00019
NIP:9562260142
EKD:26.11 produkcja elementów elektronicznych
Adres:ul. Służewska 8-15 Toruń
Telefon:+48 56 6196600
www:govena.com
Komentarze o spółce GOVENA LIGHTING
2020-04-05 14-04-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649