Raport.

GOBARTO SA (50/2017) Gobarto S.A. - Spełnienie przez Emitenta i niektóre spółki zależne warunków zawieszających i uruchomienie kredytów

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 31 października 2017 roku, informuje o spełnieniu przez Emitenta oraz spółki zależne i pośrednio zależne Spółki: Agro Gobarto Sp. z o.o., Agroferm Sp. z o.o., Agro Net Sp. z o.o., Rolpol Sp. z o.o., Agro Bieganów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Ferma-Pol" Sp. z o.o., Gobarto Dziczyzna Sp. z o.o., Agroprof Sp. z o.o., Meat- Pac Sp. z o.o. oraz Gobarto Hodowca Sp. z o.o. (dalej: Spółki Zależne), w dniu 30 listopada 2017 roku, wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Kredytów z dnia 31 października 2017 roku (dalej: Umowa), od spełnienia których uzależniona była wypłata (uruchomienie) kredytów udzielonych Spółce
i Spółkom Zależnym przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) na podstawie Umowy.
Jednocześnie Emitent informuje, że Bank dzisiaj udostępnił Spółce i Spółkom Zależnym środki pieniężne wynikające z udzielonych limitów kredytowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Gobarto SA
ISIN:PLDUDA000016
NIP:6991781489
EKD: 15.11 produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa
Adres: ul. Kłobucka 25 02-699 Warszawa
Telefon:+48 65 5477000
www:www.pkmduda.pl
Kalendarium raportów
2019-08-29Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-08-29Raport półroczny
Komentarze o spółce GOBARTO
2019-05-20 05-05-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649