Raport.

GLOBE TRADE CENTRE SA (21/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w wyniku otrzymanego zawiadomienia od LSREF III GTC Investments B.V. o zmniejszeniu bezpośredniego udziału w Spółce do zera, zgodnie z art. 9 pkt 2 statut Spółki wygasły mandaty pana Alexandra Hesse, pana Oliviera Brahin, pani Kathariny Schade, pana Philippa Couturier i pana Jan-Christopha Düdden jako członka rady nadzorczej Spółki.
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. otrzymał pisemne oświadczenie GTC Dutch Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) pod adresem Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM ("Uprawniony Akcjonariusz"), zgodnie z którym Uprawniony Akcjonariusz, działając na podstawie punktów 9.1a), 9.1b) oraz 9.1c) statutu Spółki powołał pana Alexandra Hesse, pana Oliviera Brahin, panią Kathariny Schade i pana Jan-Christopha Düdden na stanowiska członka rady nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.
Zgodnie ze swoim oświadczeniem i załączonym do niego świadectwem depozytowym Uprawniony Akcjonariusz posiada 298.575.091 akcji w Spółce, stanowiących 61,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 61,75% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Alexander Hesse jest Członkiem Rady Nadzorczej GTC od grudnia 2013 roku. Pan Hesse posiada 18 lat doświadczenia w inwestycjach nieruchomościowych i zarządzaniu aktywami. Inwestował bezpośrednio w nieruchomości a także w komercyjne nieruchomościowe instrumenty dłużne. Pełniąc obowiązki Starszego Dyrektora Zarządzającego (Senior Managing Director) oraz współkierującego (Co-Head) europejskimi inwestycjami nieruchomościowymi (European Real Estate Investments) w Lone Star, odpowiada za kapitałowe i dłużne inwestycje nieruchomościowe w Niemczech, Austrii oraz w Europie Środkowej i Wschodniej/Europie Południowej i Wschodniej. W TLG Immobilien GmbH, Berlin, pan Hesse jest Przewodniczących Rady Doradców. Przed pracą w Lone Star, w latach 2001 - 2007, był szefem działu nieruchomości (Head of Real Estate) w Hudson Advisors Germany, gdzie odpowiadał za inwestycje w aktywa nieruchomościowe oraz za gwarantowanie inwestycji Lone Star w nieruchomości i inwestycje dłużne. Jeszcze wcześniej pan Hesse był Dyrektorem Zarządzającym niemieckiej nieruchomościowej spółki publicznej.
Pan Hesse jest absolwentem WHU Otto Beisheim School of Management oraz ukończył z powodzeniem programy MBA na uniwersytetach Penn State University oraz Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Alexander Hesse nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Olivier Brahin jest Prezesem i Dyrektorem Quintain Limited, dużego developera skoncentrowanego na londyńskim rynku (London PRS market), która należy do Lone Star. Pan Brahin niedawno zrezygnował ze stanowiska partnera w Lone Star i Dyrektora Zarządzającego (Senior Managing Director) spółki Lone Star European Investments, gdzie odpowiadał za wszelkie inwestycje komercyjne i nieruchomościowe oraz za kierowanie obszarem pozyskiwania nieruchomości komercyjnych (commercial real estate origination). Przed przejściem do Lone Star, od listopada 2000 roku do grudnia 2007 roku, pan Brahin pełnił obowiązki Prezesa Hudson Advisors Europe, kierując gwarantowaniem, finansowaniem i zarządzaniem aktywami w stosunku do wszystkich inwestycji Lone Star w Europie. Przed rozpoczęciem pracy w Hudson Advisors, pan Brahin pracował w departamencie finansowania strukturalnego nieruchomości w BBC Bank oraz UIC Sofal. Był dyrektorem w JER France, odpowiedzialnym za gwarantowanie emisji instrumentów finansowych (underwriting). Swoją karierę rozpoczął w 1990 roku jako deweloper. Pan Brahin ma 28 lat doświadczenia w komercyjnych inwestycjach nieruchomościowych, finansowaniu i zarządzaniu aktywami.
Pan Brahin uzyskał tytuł magistra finansów oraz magistra ekonomii na uniwersytecie paryskim - Université Paris-Dauphine IX.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Olivier Brahin nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Katharina Schade posiada ponad 11-letnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć oraz doradztwa strategicznego. Na obecnym stanowisku Starszego Wiceprezesa Lone Star Germany Acquisitions GmbH odpowiada przede wszystkim za pozyskiwanie, nabywanie i zarządzanie inwestycjami Lone Star w Niemczech, Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Przed dołączeniem do Lone Star Germany Acquisitions GmbH, Katharina Schade przez ponad cztery lata pełniła funkcję Starszego Wiceprezesa ds. Gwarantowania Inwestycji w Hudson Advisors Germany GmbH, gdzie zajmowała się gwarantowaniem inwestycji Lone Star w Niemczech, Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Przed dołączeniem do Hudson pracowała przez ponad sześć lat jako kierownik ds. Strategii korporacyjnej i M & A dla korporacji rodzinnej oraz jako konsultant doradzający funduszom private equity i instytucjom finansowym w Bain & Company w Niemczech, Danii i Belgii.
Katharina Schade ukończyła Uniwersytet Philippsa w Marburgu i uzyskała doktorat z finansów na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Katharina Schade nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Jan-Christoph Düdden posiada 14-letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami i aktywami. Jest Prezesem Aarządu Isaria Wohnbau AG. Przed dołączeniem do Isaria Wohnbau AG, był szefem działu zarządzania aktywami w Hudson Advisors Germany, odpowiedzialnym za zarządzanie aktywami i sprzedaż nieruchomości w Niemczech, krajach Beneluksu oraz w regionach Europy Środkowej i Wschodniej i południowo-wschodniej. Europa. Przed dołączeniem do Hudson Advisors w 2005 r. Jan-Christoph Düdden był menedżerem Lufthansa AG, niemieckiej linii lotniczej, w dziale finansów korporacyjnych.
Jan-Christoph Düdden jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania WHO Otto Beisheim.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Jan-Christoph Düdden nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Globe Trade Centre SA
ISIN:PLGTC0000037
NIP:527-00-25-113
EKD: 70.20 wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych
Adres: ul. 17 Stycznia 45A 02-146 Warszawa
Telefon:+48 22 1660700
www:www.gtc.com.pl
Kalendarium raportów
2021-08-24Raport półroczny
2021-11-16Raport za III kwartał
2021-08-24Raport półroczny
2021-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GLOBE TRADE CENTRE
2021-08-04 20-08-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor