Raport.

GKS GIEKSA KATOWICE SA (25/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii Y

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2018 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 31 lipca 2018 r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 51.123.735,00 zł do kwoty 55.923.735,00 zł poprzez emisję 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w kwocie 55.923.735,00 zł składa się z 55.923.735 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 6.000.878 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 2.347.857 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O,
- 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P,
- 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R,
- 6.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii X,
- 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 55.923.735.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 Zał. nr 3 Reg. ASO

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GKS GieKSa Katowice SA
ISIN:PLGKS0000016
NIP:9542682868
EKD: 93.12 działalność klubów sportowych
Adres: ul. Bukowa 1A 40-108 Katowice
Telefon:+48 32 2548914
www:www.gieksa.pl
Komentarze o spółce GKS GIEKSA KATOWICE
2018-04-08 13:24:59
Mr
Porażka
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor