Raport.

MONNARI TRADE SA (78/2018) Transakcja nabycia akcji Simple Creative Products S.A. - odpowiedź na pismo Gino Rossi S.A. z dnia 03 sierpnia 2018 r.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 76/2018 oraz 64/2018 dotyczących złożonej oferty na zakup akcji Simple Creative Products S.A. (dalej Simple), Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej MONNARI) informuje, że w dniu dzisiejszym wysłał do Gino Rossi S.A. (dalej Gino Rossi) pismo dotyczące najważniejszych oczekiwań Zarządu MONNARI, co do warunków ewentualnej transakcji nabycia akcji Simple. W piśmie tym Zarząd MONNARI, co do zasady podtrzymał swoje warunki przedstawione w ofercie z dnia 18 lipca 2018 r. (RB 64/2018).

Biorąc pod uwagę konieczność zawarcia przed ewentualną transakcją nabycia akcji odpowiednich porozumień pomiędzy Gino Rossi i Simple oraz PKO BP S.A. ("Bank") dotyczących dalszego finansowania Simple oraz brak akceptacji Banku dla warunków przedstawionych w Ofercie złożonej przez Monnari w dniu 18 lipca 2018 r., Zarząd Monnari nie przedstawił w piśmie propozycji dalszego harmonogramu zamknięcia transakcji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Gino Rossi SA
ISIN:PLGNRSI00015
NIP:839-02-02-281
EKD: 19.30 produkcja obuwia z wyjątkiem sportowego
Adres: ul. Owocowa 24 76-200 Słupsk
Telefon:+48 59 8422608
www:www.gino-rossi.com
Komentarze o spółce GINO ROSSI
2021-09-24 22-09-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor