Raport.

MONNARI TRADE SA (76/2018) Odpowiedź Gino Rossi S.A. na skorygowaną ofertę na zakup akcji Simple Creative Products S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. dot. złożenia oferty na zakup akcji Simple Creative Products S.A. (dalej Simple), Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej MONNARI) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał odpowiedź od Zarządu Gino Rossi S.A.(dalej Gino Rossi) w zakresie ceny za nabycie 100% akcji Simple.
W przedmiotowej odpowiedzi, Zarząd Gino Rossi. oświadczył, że jest skłonny do akceptacji zaproponowanej ceny nabycia 100% akcji Simple (zakup Spółki wraz z zadłużeniem) na poziomie 12.000.000 złotych, pod warunkiem dokonania transakcji, w tym w szczególności zawarcia umowy sprzedaży akcji w ramach dokumentacji transakcyjnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Radę Nadzorczą Gino Rossi. Jednocześnie Zarząd Gino Rossi oczekuje na pisemną odpowiedź od Zarządu MONNARI do dnia 07 sierpnia 2018 roku, a brak pisemnej odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za zakończenie negocjacji.
W ocenie Zarządu MONNARI pozostałe, istotne warunki złożonej przez MONNARI oferty, w tym między innymi:
• podpisanie porozumienia z Bankiem PKO BP S.A. (kredytodawca Simple) odnośnie zasad dalszego finansowania Simple,
• zwolnienie akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych, jak również wszelkich innych obciążeń - jeżeli takie istnieją lub zaistnieją do dnia zawarcia umowy sprzedaży,
wymagają od Zarządu Gino Rossi uzgodnienia i realizacji przed podpisaniem dokumentacji transakcyjnej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Gino Rossi SA
ISIN:PLGNRSI00015
NIP:839-02-02-281
EKD: 19.30 produkcja obuwia z wyjątkiem sportowego
Adres: ul. Owocowa 24 76-200 Słupsk
Telefon:+48 59 8422608
www:www.gino-rossi.com
Komentarze o spółce GINO ROSSI
2021-06-18 18-06-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor