Raport.

GHELAMCO INVEST (9/2018) Informacja o planowanej ofercie publicznej obligacji serii PJ

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Spółka") informuje, iż Spółka podjęła decyzję w sprawie przeprowadzenia w drugim kwartale 2018 roku oferty publicznej obligacji serii PJ ("Obligacje").
Obligacje emitowane będą przez Spółkę w ramach dostępnego limitu w V programie emisji obligacji ("Program") zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, Granbero Holdings Limited ("Wspólnik") (lub inny podmiot z grupy kapitałowej Spółki, na który zostaną w przyszłości skutecznie przeniesione aktywa Wspólnika).
W ramach Programu Spółka może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 400.000.000 PLN (czterysta milionów złotych) w danym czasie. Dotychczas w ramach Programu wyemitowane zostały obligacje serii PF, PG, PH i PI.
Ostateczna decyzja dotycząca warunków emisji Obligacji zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce GHELAMCO INVEST
2019-06-26 01-06-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649