Raport.

GETIN NOBLE BANK SA (4/2019) Ujawnienie stanu posiadania akcji Getin Noble Bank

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 11 stycznia 2019 r. otrzymał od pełnomocnika LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie ("LC Corp") zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z postanowieniem sądu z dnia 10 stycznia 2019 r. dotyczącego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta ("Rejestracja akcji") LC Corp, posiadający dotychczas ponad 33% akcji Spółki, zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce i w jej kapitale zakładowym o 1,89%, obejmując 36.630.037 akcji.

Przed Rejestracją akcji, LC Corp posiadała 463.101.659 akcji Emitenta, uprawniających do 463.101.659 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 45,95% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 45,95% ogólnej liczby głosów.
Obecnie, po Rejestracji akcji, LC Corp posiada 499.731.696 akcji Emitenta, uprawniających do 499.731.696 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 47,84% udziału w kapitale zakładowym Emitenta po Rejestracji akcji oraz 47,84% ogólnej liczby głosów.
Żadne podmioty zależne od LC Corp nie posiadają akcji Spółki.
Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z LC Corp do wykonywania praw głosu z akcji Spółki.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Getin Noble Bank SA
ISIN:PLGETBK00012
NIP:1080004850
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 5415158
www:www.getinbank.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce GETIN NOBLE BANK
2019-06-26 02-06-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649