Raport.

GETIN NOBLE BANK SA (72/2018) POWZIĘCIE INFORMACJI O UCHYLENIU PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO DECYZJI IDENTYFIKUJĄCEJ GETIN NOBLE BANK S.A. JAKO INNĄ INSTYTUCJĘ O ZNACZENIU SYSTEMOWYM I NAKŁADAJĄCEJ NA BANK BUFOR INNEJ INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 57/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz Raportu bieżącego nr 59/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") z dnia 31 lipca 2018 r., że w wyniku przeglądu dokonanego przez Komisję w trybie art. 46 ust. 1 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowymi, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję z dnia 4 października 2016 r. identyfikującą Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nakładającą na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Getin Noble Bank SA
ISIN:PLGETBK00012
NIP:1080004850
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 5415158
www:www.getinbank.pl
Kalendarium raportów
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GETIN NOBLE BANK
2021-09-23 23-09-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor