Raport.

GETIN NOBLE BANK SA (2/2018) INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał od Noble Securities S.A., jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Panem dr Leszkiem Czarneckim - Przewodniczącym Rady Nadzorczej, Panem Remigiuszem Balińskim - Członkiem Rady Nadzorczej, Panem Jackiem Lisikiem - Członkiem Rady Nadzorczej, Panem Arturem Klimczakiem - Prezesem Zarządu i Panem Jerzym Pruskim - Wiceprezesem Zarządu powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") o przeprowadzonej w dniu 3 stycznia 2018 r. transakcji zbycia obligacji Emitenta.
Treść powiadomienia zawierającego szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiad omienie o transakcj i, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporzą dzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Noble Securities Spółka Akcyjna
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Powiadomienie dotyczy osoby blisko związanej z:
   Panem Arturem Klimczakiem – Prezesem Zarządu,
   Panem Jerzym Pruskim – Wiceprezesem Zarządu
   Panem Leszkiem Czarneckim – Przewodniczącym
  Rady Nadzorczej,
   Panem Remigiuszem Balińskim –
  Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ,
   Panem Jackiem Lisik iem – Członkiem Rady
  Nadzorczej ,
  - emitenta.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
  b) LEI 2594000SEGUR418W2G08
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a)
  Opis instrumentu finansow ego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Obligacje , PLGETBK00327
  b) Rodzaj transakcji Sprzedaż
  c)
  Cena i wolumen Cena Wolumen
  1016,56 PLN 10
  d)
  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  10
  1016,56 PLN
  e) Data transakcji 201 8-01-03
  f) Miejsce transakcji GPW, WMTF  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Getin Noble Bank SA
ISIN:PLGETBK00012
NIP:1080004850
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 5415158
www:www.getinbank.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport roczny
2019-05-31Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce GETIN NOBLE BANK
2019-04-20 14-04-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649