Raport.

GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (105/2018) Wystąpienie z wnioskiem do Rady Wierzycieli o udzielenie przez Radę Wierzycieli zezwolenia na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Emitent") informuję o wystąpieniu przez Emitenta do Rady Wierzycieli ustanowionej w przyspieszonym postępowaniu układowym Emitenta z wnioskiem o udzielenie przez Radę Wierzycieli zezwolenia na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego. Emitent informuje, że motywem do powyższego wystąpienia była okoliczność wynikająca z art. 325 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, ze zm.), zgodnie z którą sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne jeżeli dłużnik wniósł o umorzenie postępowania i zezwoliła na to rada wierzycieli. Emitent wystąpił do Rady Wierzycieli o podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia przez Radę Wierzycieli zezwolenia na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego do dnia 06 sierpnia 2018 r. Emitent nie później niż w dniu 06 sierpnia 2018 r., jeśli otrzyma zgodę Rady Wierzycieli, planuje złożyć w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego oraz żądanie otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta. Warunkiem formalnym do rozpatrzenia wniosku Emitenta o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego oraz otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta, jest wyrażenie przez Radę Wierzycieli zezwolenia na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014 r.).
Osoby reprezentujące Emitenta:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GetBack SA
ISIN:PLGTBCK00297
NIP:8992733884
EKD:
Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
Telefon:+48 71 7710100
www:www.getbacksa.pl
Kalendarium raportów
2021-10-29Raport półroczny
2021-12-17Raport półroczny
Komentarze o spółce GETBACK
2018-02-19 13:02:17
Merkel
Każdy czuje tutaj pieniądz!!! Do wakacji 40zł pęknie.
2018-03-02 14:46:09
Kozel
Złodziej i tyle w temeacie.
Tak wygląda drukania GBK!!!
2018-03-06 22:07:41
Ja
Prawda :( dno.
2018-03-08 16:22:07
figa
dno dna ta spółka
2018-03-17 12:25:48
Inwestor
Odbicie już niebawem, zobaczycie :)
2018-03-21 19:37:42
Mentor
Śmieć i tyle w temacie... 1zł to realny zasięg.
2018-03-22 09:02:43
juszko
dopóki nie zostanie ujawniona cena nowej emisji nie ma co się tego tykać...
2018-03-28 10:23:27
kreska
chcieli przeprowadzic emisje szybko nic z tego
2018-03-28 17:47:47
dno
już niedaleko ceny za, którą warto to kupić przy 50gr biorę za całe 1000zł :) myślę, że w sprawie takiej oferty odezwie się do mnie prezio tej spółki.
2018-04-25 12:33:38
dno
Sprostowanie, nie biorę tego nawet po 10gr.
2018-04-25 18:19:06
Długi
Za 5 lat i sprzedam Ci po200cie ;-)
2018-05-07 14:48:44
Dno
Ciekawe, czy bedzie z tego komisja sledcza. Obstawiam, że tak.
2018-06-30 09:17:06
Shlomo
wał stulecia, polski enron :/
2018-08-02 00:36:54
Jacek
akcje ile warte teraz
2018-08-02 07:32:27
MAxx
-10zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor