Raport.

GETBACK SA (114/2017) Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Getback S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 października 2017 r. Spółka otrzymała od DNLD L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey, DNLD Cooperatief U.A. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) oraz DNLD Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez DNLD Holdings B.V. bezpośrednio, a przez DNLD L.P oraz DNLD Cooperatief U.A. pośrednio, poniżej 75% ogólnej liczby głosów.
Do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów doszło w związku z rejestracją przez sąd rejestrowy w dniu 23 października 2017 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach którego wyemitowano 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 PLN, które były przedmiotem oferty publicznej Spółki.
W wyniku rejestracji, o której mowa powyżej, udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którymi dysponuje bezpośrednio DNLD Holdings B.V., a pośrednio DNLP L.P. oraz DNLD Cooperatief U.A. uległ zmniejszeniu z 75,002% do 60,07% głosów.
Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanych zawiadomień.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:GetBack SA
ISIN:PLGTBCK00297
NIP:8992733884
EKD:
Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
Telefon:+48 71 7710100
www:www.getbacksa.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce GETBACK
2018-02-19 13:02:17
Merkel
Każdy czuje tutaj pieniądz!!! Do wakacji 40zł pęknie.
2018-03-02 14:46:09
Kozel
Złodziej i tyle w temeacie.
Tak wygląda drukania GBK!!!
2018-03-06 22:07:41
Ja
Prawda :( dno.
2018-03-08 16:22:07
figa
dno dna ta spółka
2018-03-17 12:25:48
Inwestor
Odbicie już niebawem, zobaczycie :)
2018-03-21 19:37:42
Mentor
Śmieć i tyle w temacie... 1zł to realny zasięg.
2018-03-22 09:02:43
juszko
dopóki nie zostanie ujawniona cena nowej emisji nie ma co się tego tykać...
2018-03-28 10:23:27
kreska
chcieli przeprowadzic emisje szybko nic z tego
2018-03-28 17:47:47
dno
już niedaleko ceny za, którą warto to kupić przy 50gr biorę za całe 1000zł :) myślę, że w sprawie takiej oferty odezwie się do mnie prezio tej spółki.
2018-04-25 12:33:38
dno
Sprostowanie, nie biorę tego nawet po 10gr.
2018-04-25 18:19:06
Długi
Za 5 lat i sprzedam Ci po200cie ;-)
2018-05-07 14:48:44
Dno
Ciekawe, czy bedzie z tego komisja sledcza. Obstawiam, że tak.
2018-06-30 09:17:06
Shlomo
wał stulecia, polski enron :/
2018-08-02 00:36:54
Jacek
akcje ile warte teraz
2018-08-02 07:32:27
MAxx
-10zł
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649