Raport.

GEOTRANS SA (5/2018) Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 maja 2018 r. doszło do obustronnego podpisania umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Accord’ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 262). Powyższa umowa dotyczy zlecenia Accord’ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok obrotowy.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Geotrans SA
ISIN:PLGEOTR00010
NIP:8992640728
EKD:
Adres: ul. Kobierzycka 20 BA 52-315 Wrocław
Telefon:+48 71 3399953
www:www.geotrans.com.pl
Komentarze o spółce GEOTRANS
2019-05-20 18-05-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649