Raport.

GEO-TERM POLSKA SA (7/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd GEO-TERM POLSKA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku.
 
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2018 roku:
 
1. Akcjonariusz: Bogdan Dubaj
a. Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 375.000
b. Liczba praw głosu z zarejestrowanych akcji: 375.000
c. udział w głosach na walnym zgromadzeniu: 50,00%
d. udział w ogólnej liczbie głosów: 30,95%
 
2. Akcjonariusz: Tomasz Matula
a. Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 375.000
b. Liczba praw głosu z zarejestrowanych akcji: 375.000
c. udział w głosach na walnym zgromadzeniu: 50,00%
d. udział w ogólnej liczbie głosów: 30,95%

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Geo-Term Polska SA
ISIN:PLGTRMP00010
NIP:9540020399
EKD: 43.22 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim
Telefon:+48 33 4711914
www:www.geo-term.pl
Komentarze o spółce GEO-TERM POLSKA
2019-06-26 02-06-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649