Raport.

G-ENERGY SA (15/2018) Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienia").

W załączeniu treść otrzymanego powiadomienia.
Podstawa prawna:
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 19 ust. 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Powiad omienie o transakcj i/transakcjach*, o którym mowa
  w ar t. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko ŻANETA FRELKOWSKA -BUJAK
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status ŻANETA FRELKOWSKA -BUJAK JEST OSOBĄ BLISKO
  ZWIĄZANĄ Z OSOBĄ PEŁ NIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE W
  SPÓŁCE G -ENERGY S.A.:

  1) TOMASZ BUJAK – WICEPREZES ZARZĄDU
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana ZAWIADOMIENIE PIERWOTNE
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzą cego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
  b) LEI 259400753RBKDYW8LO02 - GNG
  4.1. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każ dego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny

  AKCJE
  GNR ISIN: PLELKPE00014


  b) Rodzaj transakcji NABYCIE
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,12 PLN 4 000
  d)

  Informacje zbiorcze
  − Łączny wolumen
  − Cena
  ŁĄCZNY WOLUMEN – 4 000
  CENA – 0,12 PLN
  e) Data transakcji 2018 -08 -02 11:30:01
  f) Miejsce transakcji NEWCONNECT, XNCO

  4.2. Szczegółowe informacje dotyczą ce transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny

  AKCJE
  GNR ISIN: PLELKPE00014


  b) Rodzaj transakcji NABYCIE
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,12 PLN 1 000
  d)

  Informacje zbiorcze
  − Łączny wolumen
  − Cena
  ŁĄ CZNY WOLUMEN – 1 000
  CENA – 0,12 PLN
  e) Data transakcji 2018 -08 -03 10:32:33
  f) Miejsce transakcji NEWCONNECT, XNCO  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:G-Energy SA
ISIN:PLELKPE00014
NIP:7743193164
EKD: 35.11 wytwarzanie energii elektrycznej
Adres: Al. Ujazdowskie 18 lok. 10 00-478 Warszawa
Telefon:+48 22 2478453
www:www.genergy.pl
Komentarze o spółce G-ENERGY
2021-06-19 02-06-01
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor