Raport.

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA (37/2017) Raport miesięczny za październik 2017 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za październik 2017 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta
W październiku 2017 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.
Na koniec października 2017 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 10 (dziesięć), o łącznej szacowanej wartości rynkowej
ok. 3.733.800,00 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych). Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednocześnie w październiku 2017 roku Grupa Kapitałowa Emitenta zbyła za kwotę 439.000,00 zł (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) 3 uwolnione nieruchomości.
2. Realizacja celów emisji
W październiku 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:
1) na działania reklamowe w kwocie 80,30 tys. zł,
2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł,
3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,
4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 19,20 tys. zł.
3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
• Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 13-10-2017 r. – Raport miesięczny za wrzesień 2017 roku
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie opublikowała raportów w systemie ESPI.
4. Kalendarz inwestora dotyczący listopada 2017 r.
13.11.2017 r. – publikacja raportu za III kwartał 2017 r.
Do 14.12.2017 r. - publikacja raportu miesięcznego za listopad 2017 r.
Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fundusz Hipoteczny Dom SA
ISIN:PLFHDOM00010
NIP:527-25-89-498
EKD: 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Adres: Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 1005000
www:www.funduszhipoteczny.com
Komentarze o spółce FUNDUSZ HIPOTECZNY...
2019-05-22 18-05-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649