Raport.

FTI PROFIT SA (13/2018) Informacja dotycząca członków Rady Nadzorczej

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu do raportu EBI nr 12/2018, przekazuje w załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej - pani Agnieszki Bieńkowskiej.
Życiorys pana Artura Binkowskiego został udostępniony przez Spółkę raportem EBI nr 10/2018, natomiast pozostałe życiorysy członków Rady Nadzorczej zostały opublikowane w dokumencie informacyjnym i znajdują się na stronie internetowej w zakładce: http://ftiprofit.pl/dokumenty-korporacyjne/
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Agnieszka Bień kowska
  29 lat, wykształcenie wyższe , ukończyła dzienne studia inżynierskie na Politechnice Radomskiej oraz
  studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Znajomość języka angielskiego w st opniu dobrym.
  W 201 3 r. p rac owała w Vienna Insurance Gr oup, a obecnie w Pro -Flex Ożarów Maz owiecki.
  W okresie ostatnich pięciu lat Pan i Agnieszka Bień kowsk a nie został a skazan a za przestępstwo
  oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan i Agnieszka Bień kowsk a nie otrzymał a sądowego zakazu
  działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
  W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja
  podmiotu, w którym Pan i Agnieszka Bień kowsk a pełnił a funkcje członka organu zarządzającego lub
  nadzorczego.
  Pan i Agnieszka Bień kowsk a nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności
  Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
  spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  Pan i Agnieszka Bień kowsk a nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:FTI Profit
ISIN:PLFTPRF00016
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce FTI Profit
2019-05-20 19-05-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649