Raport.

FOREVER ENTERTAINMENT SA (50/2018) Zawarcie istotnych umów przez UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdynii ("Spółka", "Emitent") informuje iż w dniu 11.07.2018 r. spółka zależna od Emitenta tj. UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("UF GAMES") zawarła następujące umowy:
1.Ramowa umowa na portowanie i dystrybucję gier komputerowych zawarta z Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni
Zgodnie z zawartą umową Forever Entertainment S.A. zobowiązała się do współwydawnictwa gier portowanych przez UF GAMES na konsolę Nintendo Switch oraz do nadzoru nad procesem portowania.
2.Ramowa umowa na portowanie i dystrybucję gier komputerowych z Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z zawartą umową UF Games zobowiązała się do portowania gier Ultimate Games S. A. m.in. na konsolę Nintendo Switch, a Ultimate Games S. A. zobowiązał się do udzielania licencji na poszczególne gry oraz do pozyskiwania kolejnych licencji.
Jednocześnie Emitent przekazuje, że w najbliższym dniach zostaną podpisane umowy licencyjne umożliwiające rozpoczęcie portowanie poszczególnych tytułów.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Forever Entertainment SA
ISIN:PLFRENT00014
NIP:5833112205
EKD: 58.21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres:al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Telefon:+48 58 7282343
www:www.forever-entertainment.com
Komentarze o spółce FOREVER ENTERTAINM...
2018-03-06 21:43:52
Inwestor
Firma dno, kurs podbijany pod wywalanie.
Odradzam!!!
2018-03-16 10:09:58
Gerwaz
sprzedałeś to spadaj
2018-04-11 08:56:08
tomek
spółka dno a w raporcie za 1 kwartał 2018 wyprzedzi wiekszość spółek growych o 3 krotnie wiekszej kapitalizacji i ty odradzasz??!!!!!! powodzenia :)
2018-06-17 16:46:55
ass
Kolejne dobra info,czas coś dokupić.
2018-08-18 21:17:09
Makler
TUTAJ BĘDZIE MEGA WYBICIE TYLKO OBSERWOWAĆ
2018-08-20 14:38:16
tgr
Zdziwicie się ile będzie kosztował Forek za parę dni . Pozdrawiam
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649