Raport.

FORBUILD SA (2/2019) Informacja na temat potencjalnej możliwości zmiany kontroli w Spółce

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 11 lutego 2019 r. otrzymał projekt dokumentu opisujący potencjalne działania znaczących akcjonariuszy Spółki, które mogą skutkować zmianą kontroli w Spółce oraz modelu funkcjonowania Spółki.
Otrzymany dokument opisuje kierunkowe działania akcjonariuszy Spółki, które zakładają w szczególności: (i) nabycie przez akcjonariusza Spółki Betomax Systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss (Betomax) przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniem udziałów w spółce zależnej Pamexpol Sp. z o.o. oraz z wyłączeniem prawa do nazwy Forbuild (Przedsiębiorstwo), (ii) nabycie akcji Betomax przez Spółkę (nabycie akcji własnych), a następnie (iii) zawarcie ugody pomiędzy Spółką, Betomax a innymi akcjonariuszami Spółki będącymi stronami sporów prawnych, szczegółowo opisanych m.in. w ostatnim skonsolidowanym raporcie okresowym Spółki z dnia 14 listopada 2018 r. (Transakcja).
Zgodnie z otrzymanym dokumentem założenia Transakcji przewidują przeprowadzenie przez Betomax procesu due diligence Spółki i możliwość przeprowadzenia przez Spółkę skupu do 40% akcji własnych w celu umorzenia za wynagrodzeniem.
Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z powziętymi przez Spółkę informacjami na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego akcjonariusze Spółki, w tym Betomax, nie zawarli żadnego prawnie wiążącego dokumentu mającego za przedmiot Transakcję.
Dodatkowo Spółka nie dysponuje informacjami na temat cen przewidywanych na użytek Transakcji.
Jednocześnie Spółka informuje, że jest w toku analizy otrzymanych założeń Transakcji, natomiast o istotnych etapach Transakcji Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Forbuild SA
ISIN:PLBETMX00013
NIP:6581700296
EKD: 46.73 sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
Adres: ul. Górna 2a 26-200 Końskie
Telefon:+48 41 3751347
www:www.betomax.pl
Komentarze o spółce FORBUILD
2019-05-20 06-05-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649