Raport.

FLUID SA (18/2018) Zakończenie subskrypcji akcji serii E3

Zarząd FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż na mocy Uchwały Zarządu nr 01/31/01/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3, przy jednoczesnym wyłączeniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, została przeprowadzona subskrypcja prywatna akcji. W ramach subskrypcji objętych zostało łącznie 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł.
Nadto Emitent informuje, że:
(I) subskrypcja prywatna została rozpoczęta w dniu 31 stycznia, zaś zakończona 30 kwietnia 2018 r.;
(II) z uwagi na prywatny charakter subskrypcji, akcje zostały objęte na mocy zawartych umów objęcia, a tym samym Spółka nie dokonywała przydziału, o którym mowa w art. 439 KSH;
(III) łączna ilość instrumentów finansowych objętych subskrypcją to 5.000.000 /słownie: pięć milionów/ akcji;
(IV) nie zastosowano stopy redukcji;
(V) objętych zostało 5.000.000 /słownie: pięć milionów/ akcji;
(VI) cena emisyjna instrumentów wyniosła 1 zł /słownie: jeden złoty/;
(VII) wszystkie akcje zostały objęte za wkład pieniężny i pokryte gotówką;
(VIII) łącznie złożono 84 /osiemdziesiąt cztery/ oferty objęcia akcji i 77 /siedemdziesiąt siedem/ podmiotów objęło akcje;
(IX) we wskazanej emisji nie wystąpił subemitent;
(X) łączna wysokość kosztów z tytułu emisji wyniosła 577.203,50 zł. /słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzy, groszy 50/100/ i w całości została wydatkowana na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
Koszty emisji akcji serii E3 zostały ujęte w wyniku bieżącym Spółki (wynik roku 2018).
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fluid SA
ISIN:PLFLUID00017
NIP:6762433491
EKD:
Adres: ul. Spółdzielcza 9 28-340 Sędziszów
Telefon:+48 41 3812625
www:www.fluid.pl
Komentarze o spółce FLUID
2018-02-14 14:53:05
AduraM
Takich informacji więcej
2018-02-21 16:56:27
damian
już czas najwyzszy na 70 tke dostać ładny prezent:)
2018-02-21 16:57:49
jaremi
HE HE swój zaraz się napali i odkupi to co sprzedał
2018-02-21 16:59:17
meduza
i znowu b≥edzie pisał o dychaczu :)
ale co tam jeżeli cos z tego wyjdzie to koncówka roku jest nasza
2018-02-21 17:04:18
damian
dajcie spokój szkoda gościa , to taki pozytywny rodzynek w zakalcowatym cieście
2018-04-26 21:32:35
jaza
Swojak do raportu !!!!!!!!!!!
2018-05-17 20:15:31
jaza
Swojak kiedy następna emisja :):)
2018-05-25 23:31:44
Jaza
swojak działa
2018-06-16 20:49:12
Krysia
To ile Spółka Fluid zarobi na 1 Licencji w Polsce a ile w Kanadzie i AMERYCE Pónocnej a ile zarobi BD na wyłączności?
Nic nie napisali na ten temat.Jakie będą transze?
2018-09-18 21:16:53
jaza
swój do raportu pisałeś że kasy już nie potrzeba !!!!!!
2018-09-30 20:54:51
darek
swój słyszałem ze rurka w ekoexporcie na dniach ma byc zamontowana / cewnikowanie Bokuna ?? /
2019-02-23 18:05:59
darek
Obligacje serii Z kupi jedna osoba ??
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649