Raport.

FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2019) Ogłoszenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w postępowaniu z powództwa PKP Energetyka S.A. przeciwko FITEN S.A. z jednoczesnym powództwem wzajemnym FITEN S.A. przeciwko PKP Energetyka S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka lub FITEN) niniejszym informuje, iż w dniu 11.01.2019 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach V Wydział Cywilny, na której ogłoszono wyrok w sprawie apelacji, o której FITEN informował w raporcie bieżącym nr 15/2017 z dnia 28.12.2017 r.
W ogłoszonym w dniu 11.01.2019 r. wyroku Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił w całości apelację zarówno PKP Energetyka S.A. jak i apelację Spółki.
Tym samym sąd podtrzymał wyrok wydany w dniu 13.10.2017 przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fiten SA w restrukturyzacji
ISIN:PLFITEN00013
NIP:634-26-22-328
EKD: 35.14 handel energią elektryczną
Adres: ul. Ligocka 103 40-568 Katowice
Telefon:+48 32 7759464
www:www.fiten.pl
Komentarze o spółce FITEN
2019-06-26 02-06-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649