Raport.

FINHOUSE SA (7/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Finhouse S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 roku Pan Andrzej Oślizło przekazał zawiadomienie o następującej treści:
1. Jako nabywca akcji emitenta Finhouse Spółka Akcyjna, w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie zawiadamiam, iż w wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji z dnia 10 grudnia 2018 roku nabyłem poza alternatywnym systemem obrotu w ramach transakcji pakietowej 139.000 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji spółki Finhouse Spółka Akcyjna (kod ISIN PLFINHS00018) w wyniku czego posiadam 139.000 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy), stanowiących 12,49% kapitału zakładowego emitenta, uprawniających do 12,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Emitenta.
2. Przed zmianą nie posiadałem akcji Emitenta.
3. Oświadczam, iż nie istnieją wobec mnie podmioty zależne.
4. Oświadczam, iż nie zawierałem umów z podmiotami, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Finhouse SA
ISIN:PLFINHS00018
NIP:7010228263
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 4239085
www:www.finhouse.pl
Komentarze o spółce FINHOUSE
2019-03-25 20-03-11
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649